Parę słów o nas…

Obecnie Firma IPBT swoje produkty oraz usługi sprzedaje nie tylko w kraju, ale również za granicą, m.in. do Niemiec, Czech, Słowacji i Holandii.

Wiedza, doświadczenie oraz lojalni współpracownicy to składowe, które pozwoliły na szybki i dynamiczny rozwój Firmy IPBT. Kolejnym krokiem w działalności była organizacja działu montażu własnych produktów. Szybko okazało się, że moce przerobowe wykraczają poza pierwotnie założenia. To spowodowało przystąpienie do wielomilionowych realizacji, m.in. kompleksowych budów ekranów akustycznych na nowo powstających w naszym kraju autostradach i drogach ekspresowych. W tym czasie pojawiły się również pierwsze zlecenia budowę obiektów kubaturowych.
Firma IPBT z małego kilkuosobowego zakładu staję się świetnie zorganizowanym przedsiębiorstwem, sprawnie funkcjonującym na obecnym rynku produkcji prefabrykatów oraz robót budowlanych, zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Projekt Sensilia.pl